داستان فیلم The Emperor of Paris 2018 در دوران سلطنت ناپلئون روایت میشود زمانی که یک زندانی بنام فرانسوا ویدوک از یکی از بهترین زندان های کشور با سختی بسیار فرار میکند و تبدیل به افسانه میشود. اکنون او سعی دارد به عنوان یه مبادله گر به تنهایی زندگی کند تا شاید گذشته خود را به عنوان یه زندانی فراموش کنید و…