فیلم Something 2018 داستان زوجی است که بتازگی بچه دار شده اند و در حال تنظیم زندگی خود با این سبک جدید زندگی میباشند، اما زمانی که مشکوک میشوند که کسی آنها را زیر نظر دارد و حتی ممکن است پنهانی به خانه آنها وارد شود همه چیز بهم میریزد و…