مایا وارگاس (جنیفر لوپز) دستیار مدیر فروشگاه در یک شرکت بزرگ بنام Value Shop است که چندین سال سابقه کار دارد، طی این سالها با استفاده از شیوه های نوین و خلاقیت خود به بهبود فروش فروشگاه کمک بسیار زیادی کرده و سعی دارد مقامی بالاتر را در فروشگاه کسب کند، بزودی قرار است مدیر اجرایی شرکتشان از فروشگاه بازدید کند و مایا مدام به اطرافیانش اطمینان میدهد که حتما این مقام بالاتر را بدست خواهد آورد اما بعد از اینکه بازدید از فروشگاه بعمل میآید…