داستان فیلم Once Upon a Time in London 2019 در دهه 50 میلادی در لندن روایت میشود جایی که بیلی هیل و جک کامر دو غول گنگستری لندن روابطشان ترسناک و خشونت آمیز میشود تا جایی که شاهد ظهور و سقوط افسانه ای از امپراتوری گنگسترها و جنایت کارها خواهیم بود.