یکی از اعضای حذب کمونیست در انگلستان به آینده سفر میکند و خود را در آینده ملاقات میکند تا مطمئن شود سوسیالیسم همچنان در حال پیشرفت است. اکنون او به ماموریتی رمز آلود و هیجان انگیز فرستاده شده تا…