Annabelle Comes Home 2019 سومین فیلم از سری فیلم های ترسناک آنابل میباشد که ادامه داستان وقایع وحشتناک و شومی که بواسطه عروسک شیطانی آنابل رخ میدهد را نشان میدهد. اینبار زمانی که آنابل در انگلستان داخل یک اتاق میباشد ارواح شیطانی را بیدار میکند تا شبی پر از ترس و وحشت را برای یک دختر و دوستش رقم بزند.