فیلم A Vigilante 2018 روایتگر یک قانون شکن میباشد که به قربانیان مختلف کمک میکند تا از سوء استفاده هایی که در خانه از آنها میشود فرار کنند و…